Байланысшы

МІНДЕТТЕРІ:

· Байланыс құралдары және барлық сөйлесу құрылғылары, тоқ қуаты әлсіз құрылғылардың барлық түрлеріне қызмет көрсету

· Телефон желілерін жөндеу және қалпына келтіру.

· Теледидарлар мен конференц жүйелерінің жабдықтарын жөндеу.

· Бейнебақылау жабдығының барлық құралдарының жұмыс жағдайын қолдау және қадағалау.

· Залдарда іс- шараларды өткізу кезінде күшейту және синхронды аударма аппаратурасының жұмысын бақылау.

· Өтінімдерді сапалы орындау.

ТАЛАПТАР:

· Жауапкершілік.

· Еңбекқорлық.

· Жылдам және сапалы жұмыс істей білу.

· Осы саладағы жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем болмауы керек.